TELEFON HOTLINE     +385 (0) 21 / 66 00 39
/

IMPRESSUM (Otisak)

Cro Cloud

Masarykova 15
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: +385 (0) 21 / 660 039
Telefax: +385 (0) 21 / 826 044
E-Mail: info@crocloud.com

Tvrtka upisana u trgovački registar:
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080948218
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Broj računa: HR53 2484 0081 1072 6409 5
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti

Član uprave: Christian Thomas Bader
Matični broj: 4332920
OIB: 01124760942
PDV Indetifikacijski broj : HR01124760942

Osoba odgovorna za sadržaj cro-cloud.com: Christian Thomas Bader

Odgovornost:
Usprkos detaljnoj kontroli sadržaja, ne preuzimamo odgovornost za sadržaje eksternih linkova. Za sadržaj linkova odgovornost snose isključivo operateri tih stranica. Domena www.cro-cloud.com uključujući sve poddomene vodi pomoću linkova na druge internet stranice. Za ove slučajeve vrijedi: www.cro-cloud.com izričito izjavljuje, da nema nikakvog utjecaja na sadržaj i oblikovanje stranica čiji se linkovi mogu vidjeti na www.cro-cloud.com. Zbog ovog razloga www.cro-cloud.com se distanciraju od svih sadržaja stranica čiji se linkovi mogu pronaći na internet stranici i ne odgovaraju za njihov sadržaj. Ova izjava vrijedi za sve stranice na koje linkovi vode.