TELEFON HOTLINE     +385 (0) 21 / 66 00 39
/

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

U ime Cro Clouda-a se obavezujemo da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Cro Clouda-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita podataka naših korisnika, osobnih prava kod prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka iznimno su nam bitni. Naša praksa zaštite podataka u skladu je sa zakonom o zaštiti osobnih podataka te ostalim važećim zakonskim odredbama.

Cro Cloud poštuje privatnost posjetitelja i korisnika. Podatke iz procesa narudžbe, te ostale podatke o korisniku, tvrtka neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.